Kategorie

DANE SPRZEDAWCY

Biochatka Michał Rządkowski,

ul. Gajowicka 95 , 53-421 Wrocław.

NIP 8992416215

REGON 363466349

KONTAKT

Telefon kontaktowy: 667-626-625

E-mail: sklep@biochatka.wroclaw.pl

ZWROTY

Czas na zwrot: 14 dni

ADRES DO ZWROTU:

Biochatka Michał Rządkowski,

ul. Gajowicka 95 , 53-421 Wrocław.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Regulamin sklepu internetowego www.biochatka.wroclaw.pl prowadzonego przez firmę: Biochatka Michał Rządkowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 95, 53-421 Wrocław, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 899-241-62-15, REGON: 363466349.

 

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz dostaw zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów oraz ceny sprzedaży za usługę transportową, kosztów przesyłki, a także uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.

 

DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.biochatka.wroclaw.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Sprzedawcą jest sklep internetowy firmy Biochatka Michał Rządkowski, strona sklepu: www.biochatka.wroclaw.pl, adres e-mail: sklep@biochatka.wroclaw.pl, adres pocztowy siedziby: Wrocław 53-421, ul. Gajowicka 95, wejście do sklepu stacjonarnego jest od ulicy Grochowej naprzeciwko numeru 6.

 

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zamawia i nabywa towary i usługi transportowe u sprzedawcy na warunkach określonych w regulaminie.

 

Sklep Internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę sklep we Wrocławiu, przy ul. Gajowickiej 95, wejście od ulicy Grochowej naprzeciwko numeru 6, w którym zamówienia składa się za pośrednictwem strony internetowej www.biochatka.wroclaw.pl  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub telefonicznie na numer telefonu: 667-626-625 w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, czyli: od poniedziałku do czwartku od 10:00 – 18:00, w piątki od 9:00 – 19:00 i w soboty od 9:00 -15:00.

 

Konto Klienta jest to indywidualne konto w systemie elektronicznym, zawierające dane osobowe Klienta służące do realizacji składanych zamówień w sklepie internetowym, prowadzone i zarządzane przez sprzedawcę, którego posiadanie jest warunkiem korzystania z zakupów. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Klient podając dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez sklep internetowy w celu prawidłowej realizacji zamówień w sklepie internetowym. Dane wprowadzone przez klienta winny być aktualizowane.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.biochatka.wroclaw.pl.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.biochatka.wroclaw.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 5. W przypadku wystąpienia braku zamówionego towaru sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie telefonicznie, na numer telefonu wskazany przez Klienta. Jeżeli numer telefonu Klienta okaże się niedostępny, wówczas sprzedawca przekaże informację drogą e-mailową. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zamianę towaru na podobny – zamówienie zostanie anulowane lub pomniejszone o brakujący towar. Jeżeli Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego - umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

INFORMACJE OGÓLNE O CENACH

 1. Ceny wskazane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki ani rabatów.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów, a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 3. Podczas realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego – automatycznie udzielany jest 5% rabat - przy zakupie towarów o wartości powyżej 100,00 zł.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Zamówienia składane przez stronę internetową - e-mail można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienia składane telefonicznie na numer telefonu: 667-626-625 są przyjmowane w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, czyli: od poniedziałku do czwartku od 10:00 – 18:00, w piątki od 9:00 – 19:00 i w soboty od 9:00 -15:00.
 4. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym należy zarejestrować w serwisie lub wypełnić formularz zgłoszeniowy, generowany przy wyborze opcji ,,Zakupy bez rejestracji” w podsumowaniu zamówienia.
 5. Klient rejestrując się na stronie internetowej uzyskuje login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane sprzedającemu i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. Prawidłowe złożenie zamówienia w sklepie internetowym polega na:
 • akceptacji niniejszego regulaminu,
 • prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia: prawidłowym podaniu danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu, na który zamówienie ma zostać dostarczone, numeru telefonu i adresu e-mail.
 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowanie.
 2. W przypadku niekompletnych danych sprzedawca skontaktuje się z Klientem w pierwszej kolejności telefonicznie. Jeśli kontakt nie zostanie nawiązany, zostanie podjęta próba kontaktu drogą mailową. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 3. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie dołączona do dostarczonego zamówienia. Jeśli adres, na który ma zostać wystawiona faktura VAT jest inny niż adres dostawy, należy zaznaczyć pole ,,Proszę użyć innego adresu rozliczeniowego‘‘, a następnie wpisać właściwy adres. W pozostałym przypadku wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny. 
 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia - na adres e-mail zostanie dostarczona automatyczna odpowiedź sprzedawcy potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem:

 • wpływu wpłaty na rachunek bankowy firmy Biochatka zamówienia w przypadku płatności przelewem,
 • wpływu wpłaty na konto Przelewy24 przy wyborze płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24,
 • dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze w sklepie stacjonarnym lub u kierowcy sklepu Biochatka.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o  zaakceptowaniu płatności kartą, przelewem bankowym, za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub płatności w sklepie stacjonarnym przy odbiorze osobistym zamówionego towaru (tzw. przygotowanie w toku).

 

DOSTAWY TOWARÓW / PRZESYŁKI TOWARÓW

 1. Towar jest dostarczany za pomocą Kierowców sklepu Biochatka lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Dostarczanie towarów za pomocą Kierowców sklepu Biochatka realizowany jest tylko na terenie miasta Wrocławia.
 3. Jeżeli adres dostawy oddalony jest dalej niż 1 km od sklepu stacjonarnego wówczas koszt dostawy regulowany jest gotówką bezpośrednio u Kierowcy.
 4. Przesyłka towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 5. Warunkiem dostarczenia zamówienia na dowóz przez Kierowcę sklepu Biochatka jest złożenie zamówienia o wartości powyżej 40 zł.
 6. Przy bezpłatnym odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym - nie obowiązuje warunek zamówienia na kwotę powyżej 40zł.
 7. Towar dostarczany jest na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki na inny adres.
 8. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
 9. Zamówienia są realizowane w ciągu 1-3 dni roboczych, a w przypadku ewentualnego przedłużenia terminu dostawy Kupujący zostanie o tym  poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową.
 10. Jeżeli produkt jest na zamówienie, wówczas Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub e-mailowo o możliwym terminie dostawy.
 11. Czas przygotowywania zamówienia jest liczony od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy przy płatności przelewem, na konto Przelewy24 lub od momentu dokonania zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze w sklepie stacjonarnym. W przypadku wpływu wpłaty w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 10:00 - czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego. Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 12. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kierowca sklepu Biochatka kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy Kierowca nie zastanie Klienta  pod wskazanym do dostawy adresem ustala kolejny termin dostawy. Koszty każdej dostawy ponosi Klient.
 13. W przypadku przesyłek dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, korzystamy z usług Kuriera Krajowego Kurier48. Wszystkie informacje dotyczące tej metody dostawy regulowane są w Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikajace z siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego lub niekompletnego  adresu dostawy, jak również w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany numer telefonu.

 

KOSZTY DOSTAWY

Sposób dostawy

Miejsce dostawy

Koszt dostawy

Warunki dostawy

Kierowca Biochatka/Poczta Polska

Wrocław/ Rzeczpospolita Polska

0 zł

złożenie zamówienia powyżej 200zł brutto

Kierowca Biochatka

Wrocław

1,5zł za każdy rozpoczęty kilometr

liczony od sklepu stacjonarnego do miejsca dostawy.

założenie zamówienia powyżej 40zł brutto

 

Poczta Polska

Rzeczpospolita Polska

13zł za paczkę

brak

Poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

koszt wyceniany indywidualnie

Odbiór osobisty

Sklep stacjonarny Biochatka,

ul. Gajowicka 95, 

53-421 Wrocław.

0 zł

brak

 

W przypadku zamówienia o wartości powyżej 200,00 zł dowóz na terenie miasta Wrocławia lub wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest nieodpłatna.

Dowóz towaru do Klienta za pośrednictwem Kierowców sklepu Biochatka to koszt 1,50 za km.

Wysyłka towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej to koszt 13zł za paczkę, poza granicami kraju koszt do wyceniany indywidualnie.

 

PŁATNOŚĆ

Formy płatności:

 • gotówka w złotych polskich - przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym oraz przy dostawie towaru przez Kierowców sklepu Biochatka,
 • karta płatnicza - w e-sklepie przez internet, przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym, przy dostawie towaru przez Kierowców sklepu Biochatka,
 • przelewem na konto firmy Biochatka.

Dane do przelewu:

odbiorca: Biochatka Michał Rządkowski

nr konta: 50 1020 5242 0000 2702 0361 8873

adres banku: PKO Bank Polski SA Oddział 3 we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław

tytułem: indywidualnie nadany nr zamówienia (ciąg liter)

 • Przelewy 24

 

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW TOWAR

1. Jeżeli nastąpi potrzeba anulowania zamówienia, prosimy o kontakt e-mailowy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

2. W przypadku dowozu towaru przez Kierowcę, Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przed jego odbiorem.

3. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zrealizowania zamówienia., tj, od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 (kliknij w link aby pobrać załącznik).

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:

 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru i cech. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.

7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem.

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu.

9. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstapieniem od umowy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).W celu dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym konieczna jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych obejmujących: pełne imię i nazwisko lub nazwę, pełny adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu oraz adres email Klienta. Dane wprowadzone do formularza winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta. Osoba podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu prawidłowej realizacji zamówień. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe będą przetwarzane i  administrowane przez Biochatka Michał Rządkowski. Każdemu klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

ZMIANY REGULAMINU

Sprzedawca Biochatka Michał Rządkowski zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje klientów na stronie internetowej sklepu internetowego oraz klientów zarejestrowanych - stosowną informacją wysłaną drogą elektroniczną. Zmiana regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, bez konieczności podawania tych przyczyn. Korzystanie  przez klientów ze sklepu internetowego po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia usług przez sklep Biochatka Michał Rządkowski będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą roztrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 

W przypadku jakichkolwiek watpliwości i uwag - najlepiej prosimy kontaktować się w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego pod numerem telefonu: 667-626-625 lub wysłać e-mail na adres sklep@biochatka.wroclaw.pl, albo za pomocą formularza w zakładce "Kontakt".